18. 11. 2020

Gymnázium Křenová

Oblíbený oběd a oblíbený dezert

Projekt výtvarné výchovy v rámci distanční výuky za školní rok 2019/2020.

Téma bylo zadáno ke zpracování libovolnou technikou (tužka / tuš / pastelka / pastel / vodové barvy / temperové barvy / počítačová grafika).

Inspirací nám byla vybraná díla z historie umění, např. zátiší s jídlem z šestnáctého století, impresionistické studie ovoce, kubistické kompozice, nebo pop-artové obrazy jako součást pop kultury. Výstupem projektu je instalace všech prací ve školní jídelně. Velká barevná série obědů a moučníků je ukázkou různých výtvarných přístupů.

Velmi děkuji studentům, kteří se na projektu podíleli. Doufám, že všem bude v jídelně vyzdobené oblíbenými jídly chutnat.

Dobrou chuť za výtvarnou výchovu přeje

Tomáš Přidal