28. 1. 2021

Gymnázium Křenová

Informace k doručování přihlášek k přijímacímu řízení

1. Přihlášku je možné doručit osobně na recepci školyOd pondělí 15. 2. bude možno podat přihlášku každý pracovní den (a to i během jarních prázdnin) vždy mezi 8:00 a 13:00. Potvrzení o převzetí přihlášky školou bude vydáno na recepci školy.

2. Mimo uvedené úřední hodiny je možné přihlášku vhodit do poštovní schránky školy (otvor ve dveřích hlavního vchodu na ulici Štěpánská 1). Potvrzení o převzetí přihlášky školou bude zasláno zákonnému zástupci uchazeče na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce.

3. Přihlášku je možné doručit datovou schránkou na adresu školy qxixkmw.

4. Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy:

Gymnázium Brno, Křenová, p. o. Křenová 304/36 602 00 Brno