16. 3. 2021

Gymnázium Křenová

Termíny konání přijímacích zkoušek

Aktualizované informace k termínům konání přijímacích zkoušek najdete v následujícím článku.

 

https://www.gymkren.cz/studium/prijimaci-rizeni/informace-k-prijimacimu-rizeni/

Další informace na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.