6. 5. 2021

Gymnázium Křenová

Školní kolo přehlídky prací SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů.  Na naší škole byla tento rok největší konkurence v oborech zdravotnictví, biologie nebo strojírenství. V rámci biologie a zdravotnictví jsme museli nominovat do online SOČ pouze 1 - 2 studentské práce, což konkurenci ještě více vyostřilo.

Stejně jako v minulém roce museli studenti v rámci školního kola vytvořit video prezentaci své odborné práce, kterou pak posoudí porota v krajském kole. Krajská kola se v jednotlivých oborech budou konat online v druhém květnovém týdnu a kromě video prezentace bude záležet i na zodpovězení dotazů porotců v prostředí Google Meet. Mnoho zajímavých prezentaci SOČek nejen našich studentů naleznete na youtube.cz. Podívejte se na Martina Andrysíka z 5.A a jeho obhajobu projektu s názvem Dálkově ovládaný kolový transportér.

Ve školním kole byli začátkem dubna nominováni do krajského kola Středoškoslké Odborné Činnosti následující studenti třetích ročníků. Studentům gratulujeme a držíme palce v dalších kolech přehlídky prací SOČ.

Třída Jméno Název práce Obor
3.B Veronika Němcová Využití difúzního denuderu pro stanovení benzenu v ovzduší 3. Chemie
3.D Svobodová Klára Bakterie Neoehrlichia mikurensis v těle klíštěte 4. Biologie
5.A Markéta Protivánková Analýza genetického profilu leukemických buněk 6. Zdravotnictví
3.B Milan Dastych Profil aminokyselin u pacientů s DPV a jeho optimalizace 6. Zdravotnictví
3.C Marek Janda Invazní druhy rostlin na skládce komunálního odpadu 8. Životní prostředí
5.A Martin Andrysík Dálkově ovládaný kolový transportér 9. Strojírenství
3.C Ivan Tomaschek Návrh a výroba vrtulí pro drony s využitím 3D tisku 9. Strojírenství
3.D Vojtěch Válek Úprava - Povrchová aktivace skla plazmou a nanášení tenkých vrstev metodou ALD za účelem zlepšení pevnosti tabulového skla. 9. Strojírenství
3.E Roman Grufík Návrh rádiové komunikace mezi spolupracujícími roboty 10. Elektrotechnika
3.D Gabriela Suská Výukový atlas krevních buněk 12. Didaktické pomůcky
3.E Sára Mrkvicová Zmapování využívání e-learningu na školách a zájmu o tuto metodu pro téma cévní mozkové příhody a infakrtu myokardu 14. Pedagogika, sociologie
3.C Martina Chaloupková Záškoláctví nejen z trestněprávního pohledu 17. Filozofie, společenskovědní obory
3.E Ondřej Válka Šíření dezinformací na sociálních sítích 17. Filozofie, společenskovědní obory