13. 5. 2021

Gymnázium Křenová

Větné členy v „outdoor“ verzi

Návrat do lavic po týdnech distanční výuky nebyl úplně jednoduchý, přesto se na něj všichni podvědomě těšili. Bylo tomu tak i v 1. A, která měla to privilegium vrátit se k běžnému školnímu mumraji nejdříve.

V češtině jsme poslední měsíc vzdělávání na dálku zápasili s málo oblíbenými větnými členy. Zdánlivě složité učivo, jehož zvládnutí má však hluboký význam pro budoucí informatiky, matematiky a vůbec všechny ty, kteří se učí jakémukoli jazyku. Ptáte se proč? Protože jazyk (český, anglický i programátorský) je systém, v němž má všechno své místo a význam. I v rámci obyčejné věty není jedno pořadí a funkce jednotlivých slovíček.

Právě pořadí a funkce slov ve větě se pro lepší pochopení zachycují pomocí přehledného grafu. Obyčejně se tak děje na papír studentských sešitů. Pěkné počasí a prázdný školní dvůr ale nabídly vítanou alternativu. Každý student se mohl ocitnout v roli přívlastku, přísudku či příslovečného určení a na vlastní kůži zažít, jak složitou konstrukcí obyčejná věta je.