29. 6. 2021

Gymnázium Křenová

První ročník GeoKeců ukončen

Už na vysoké škole jsem ve skrytu duše uvažoval o pořádání volnočasových aktivit pro své budoucí studenty. Byl jsem přesvědčen o tom (a nadále tomu tak zůstává), že škola nekončí posledním zvoněním daného dne. Líbil se mi především koncept geografických přednášek pořádaný mnoha jinými institucemi. Po vzoru prvních písmen zkráceného názvu naší školy (Gymnázium Křenová) jsem se rozhodl tuto akci pojmenovat GeoKecy. Koncepce byla jasná - přivést lidi z praxe, lidi se zkušenostmi ze světa, inspirovat naše žáky. Realizace byla o to snadnější, když jsem se dozvěděl o fungování myšlenkou podobných volnočasových přednášek na naší škole známých jako PoŠkole. V této souvislosti patří mé velké poděkování Mgr. Zdeňku Kadeřábkovi, PhD., který GeoKecům v rámci PoŠkole nabídl své místo, a svými radami mi pomohl k jejich rychlé adaptaci mezi ostatními přednáškami. Stejně tak by bylo o mnoho těžší realizovat GeoKecy bez pomoci šéfa zeměpisu této školy PaedDr. Josefa Šulera, účastníka všech letošních přednášek, jakožto i organizátora jedné z nich.

A jaký že byl první ročník?

Podařilo se nám zorganizovat celkem 9 přednášek v rámci nichž jsme se podívali prakticky do celého světa - Evropy (2x), Asie (3x), Severní (1x) i Jižní Ameriky (2x), a dokonce i na Antarktidu (1x). Jaké by však byly přednášky bez hojné účasti našich studentů. Celkovým číslům jistě pomohlo pořádání přednášek v online podobě. Omluvte mne tedy za trochu statistiky. Minimálně jedné přednášky se zúčastnilo 177 žáků, tedy asi 28 % všech žáků školy, jakožto i 13 pedagogů, čehož si vážím neméně. Průměrně bylo na každé přednášce přítomno 56 účastníků. Nejvíce zaujala přednáška o Havaji (86) a Gruzii (85), nejméně Tibet (21), a Bali (20). GeoKecalem roku se stala K. Pohlová z 1.D, která se bez výjimky zúčastnila všech devíti přednášek. Pouze jedenkrát absentovalo dalších šest žáků. Mezi třídami byla nejaktivnější 1.B (⌀ 8,7 žáků na přednášku), solidní zájem projevily také třídy 1.C (⌀ 6,9), 1.A (⌀ 6,7), 5.A (⌀ 5,4), 1.D (⌀ 5,1) a 3.E (⌀ 4,7). Zbylé třídy paběrkovaly s účastí v průměru nižší než 2 žáci na přednášku - řekněme tedy, že prostor ke zlepšení je obrovský :-).

Jaká je budoucnost GeoKeců?

Protože zájem žáků mnohdy předčil mé očekávání, myslím, že GeoKecy mají na našem gymnáziu své místo. V příštím roce se tedy potkáme v režimu jedné přednášky/měsíc, a věřme, že v prezenční podobě. Teprve ta prověří skutečný zájem. Těšíme se na další zážitky, informace, fotografie, zkrátka na vše, co nám může svět nabídnout.

A na závěr bonbón: další překvapení Vám zeměpis na naší škole plánuje i pro příští rok - těšte se!