2. 8. 2021

Gymnázium Křenová

VÝUKA VENKU ANEB ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Když jsme na začátku školního roku začali se studenty 1. A a 2. A plánovat školu v přírodě, netušili jsme, že většinu výuky v následujících měsících strávíme doma za počítačem. O to více nadšení jsme byli, že jsme mohli v červnu tuto akci absolvovat. I když většina školy jela na školní výlety, přece jen je škola v přírodě trochu jiná. Kromě výletů, táboráku a her čeká studenty také výuka.

Pro studenty byla v letošním roce připravena výuka biologie, chemie, zeměpisu, angličtiny a matematiky. Co by to bylo ale za školu v PŘÍRODĚ, kdyby se většina výuky neodehrávala venku. Při výuce biologie jsme se věnovali první pomoci, se kterou se studenti v rámci angličtiny seznámili také v cizím jazyce. Dále jsme se zaměřili na lov bezobratlých v místním rybníku. Zajímaly nás rostliny, které rostly okolo ubytovacích prostor a hlasy ptáků, které nás každé ráno budily ze spánku. Pro výuku chemie jsme využili „přírodní“ laboratoř, a i v improvizovaných podmínkách provedli izolaci DNA z ovoce a také určení pH různých látek pomocí indikátoru z červeného zelí. V rámci matematiky si studenti vymodelovali geometrické útvary – origami a v rámci zeměpisu se věnovali působení člověka na krajinu, zemědělství a těžbě.

Pětidenní výlet plný zábavy, přátelství a her pro utužení kolektivu alespoň částečně nám všem vynahradil měsíce izolace a přispěl ke stmelení kolektivu v obou třídách.