9. 1. 2022

Gymnázium Křenová

Návštěva VIDA centra

Poslední měsíce příliš nepřejí jakýmkoliv mimoškolním aktivitám, a proto je třeba s vděkem chytit za pačesy jakoukoliv možnost, která se nabídne, a díky které dokážeme žákům zpestřit výuku. S nejmladšími členy naší velké gymnaziální rodiny jsme se proto těsně před Vánocemi, v době počínajícího studijního klidu, vydali navštívit expozice ve VIDA centru. S nápadem přišla a většinu záležitostí skvostně iniciovala Mgr. Pavlína Sedláčková, která 1.A vyučuje s fyziky, a jít proto patří velký dík. A protože se náplň expozic ve VIDA centru nejvíce přimyká k výuce zeměpisu a biologie, rád jsem nabídku realizace návštěvy VIDA centra přijal. Celkem se tak po boku dvou vyučujících přišlo světem vědy nadchnout 27 žáků.

Samotný program se skládal ze dvou částí. V té první, zhruba hodinové, měli žáci za úkol seznámit se se stálými expozicemi centra, a vypracovat odpovědi pracovního listu s tématem "Tajemství naší Země Nezemě". Žáci se zabývali mimo jiné  problémy Bermudského trojúhelníku, kontinentálního driftu, stoupání moří, rovníkového vyboulení, objasnili si principy vzniku tsunami nebo gejzíru. Ve druhé části nás čekala science show "Mr. Ucho", která nás poutavým ztvárněním provedla na cestě od vzniku zvuku až k našemu sluchovému nervu. Realizované pokusy panem Ucho prostě musely bavit i dospělé.

Mimo odbornou stránku návštěvy VIDA centra je nutno vypíchnout také její sociální aspekty. Ne vždy musí být odbornost jediným a tím klíčovým výstupem podobných vzdělávacích akcí. Mnohem větší radost jsme měli ze samotné radosti žáků zkoušet nové věci, a zejména být spolu. V dnešní době nad zlato!