10. 4. 2022

Gymnázium Křenová

Zlaté pásmo pro Pěvecký sbor Gymnázia Křenová

Říká se, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.  Ale když poctivě trénujete, když jste součástí týmu, který se stále zlepšuje, když víte, že  přichází vrchol sezóny... tak přecejen doufáte, že se ten klíčový zápas povede... A 7. dubna 2022 na Postupové přehlídce středoškolských pěveckých sborů Mezzochori jeden takový zápas vyšel.

Ve sborových soutěžích, na rozdíl od těch sportovních, jsou jednotlivé týmy rozškálovány podle výsledků do čtyř stupňů. Ze soutěže si tak bez ohledu na počet konkurentů můžete odvézt účastnický list, nebo bronzové, stříbrné, či zlaté pásmo. Odborná porota hodnotí umělecký výkon v mnoha kategoriích. Sleduje hlasovou techniku jednotlivců i tělesa, práci s dechem, intonací, s detaily skladeb, vnímá celkový výraz sboru, kulturu projevu, radost s hudby, předávání hudebního sdělení, řeší dramaturgii programu, náročnost a adekvátnost skladeb, vzájemnou sehranost dirigenta a zpěváků... Obtížným prvkem obvykle bývá povinná skladba, kde se kvality sboru projeví jednoznačně.

Na postupové přehlídce ve Vyškově náš sbor prokázal, že si se všemi náročnými kritérii dokáže poradit. Víme, že je vždycky na čem pracovat... (Vlastně to víme dost přesně :). ) Ale umístění ve zlatém pásmu pro nás znamená možnost postupu na podzimní finále do Hradce Králové, kde se sejde zlatý výběr z celé republiky.

Až se chce parafrázovat další známé rčení: Když se dře, tak to jde! Tak ať se nám daří i nadále!