12. 4. 2022

Gymnázium Křenová

YPEF - soutěž pro milovníky lesa

Soutěž YPEF je znalostní soutěž, jejímž cílem je zvýšit povědomí společnosti o významu lesů a lesnictví.

Soutěž sestává ze dvou částí - testová část a poznávací část. Testová část je zaměřena na informace o lesnictví. Praktická část je pro účastníky mnohem zajímavější. Studenti mají za úkol poznávat rostliny, dřevo stromů, stopy zvířat, škůdce a další přírodniny. Pro studenty je také vždy nachystáno bohaté občerstvení.

V letošním roce se soutěž naštěstí podařilo uspořádat prezenční formou a celá praktická část probíhala ve venkovním prostředí, kde byla nachystána stanoviště s ukázkami přírodnin. Studenti pracovali v tříčlenných týmech.

Z naší školy se celkem zúčastnilo 6 týmů - 3 týmy mladších a 3 týmy starších.

I když se našim studentům nepodařilo získat medaili, ostudu si určitě neudělali, a hlavně si v rámci plnění úkolů užili spoustu zábavy. V obou kategoriích se našim studentům podařilo získat 5. místo z 11.

V kategorii starších se z naší školy nejlépe umístil tým dívek: Anna Mrázová, Aneta Novotná a Lenka Kovářová.

V kategorii mladších to nejlépe zvládly studentky Anna Roubíková, Ella Pernicová a Ivana Melcherová.

Doufejme, že se nám v příštích letech bude dařit ještě lépe.