13. 4. 2022

Gymnázium Křenová

Bitva na duchovním poli aneb Koncert pro Ukrajinu

Jsou chvíle, kdy člověk musí upřít síly ke smysluplné práci, aby ho tíha reality nepřemohla.

Pro pěvecký sbor byl TOU chvílí vpád ruských vojsk na Ukrajinu. Rozhodli jsme se proto v rekordním čase, do měsíce, uspořádat benefiční koncert, jehož výtěžek byl adresován Člověku v tísni.  Koncert, kterým jsme mohli vyjádřit okupované zemi podporu. Koncert, který nám umožnil intenzivně pracovat pro dobrou věc...

6. dubna 2022 v kapli bývalé Káznice na Cejlu spojila své síly dvě hudební tělesa, Velká cimbálová muzika ZUŠ Smetanova pod vedením Kateřiny Kovaříkové a pěvecký sbor našeho gymnázia. Pod oltářní freskou rudoarmějce na tanku, kterou komunistický režim dehonestoval duchovní prostor kaple, jsme hráli a zpívali, všechnu pozitivní energii směřujíce na východ, proti všemu zlému.

Koncert zahájila cimbálka energickým Myjavským tancem, po kterém následovala část světských a duchovních písní. Druhá polovina programu se nesla v lidovém duchu. Cimbálová muzika ji uvedla pásmem Ta brněnská brána, sbor navázal dvěma moravskými lidovkami a ukrajinskou koledou Ščedrik. Program pak symbolicky uzavřela ukrajinská hymna.

Hudební zážitek to byl vskutku jedinečný. Nejen proto, že sbor zpíval před „živým publikem“ vlastně poprvé od vánočního koncertu v roce 2019. Nejen pro charitativní poslání celé akce. Ale zejména proto, že téměř 70 lidí svojí souhrou a nezištnou ochotou udělat něco krásného dalo všem přítomným naději, že i v této době Dobro existuje...

 

 

 

 

 

 

 

 

© foto Lukáš Fidrmuc