23. 4. 2022

Gymnázium Křenová

Bohatství Země - finále

Soutěži Bohatství Země jsem se věnovala s Jindrou Ježem a Anetou Kaňákovou z 3.C již od října, kdy jsme se zúčastnili úvodního dvoudenního workshopu v Radvanicích, na kterém jsme se seznámili s naším tématem - těžba mědi a stříbra z fiktivního ložiska. Součástí workshopu byla i exkurze do měděného dolu Bohumír.

Následně jsme vypracovávali dvě různé rešerše. Jedna byla zaměřena na geologický vývoj ložiska a jeho okolí, těžbu a legislativu týkající se těžby a samotných nerostů. Druhá se věnovala ekonomické stránce, využití komodit a jejich ceně, poptávce a nabídce. Také jsme odevzdávali výpočty, ze kterých vyplývala výnosnost našeho ložiska a celková ziskovost projektu. Tyto veškeré informace a poznatky jsme využili při psaní naší finální práce.

Naši práci jsme pak jeli 21. a 22. března obhájit na finále v Kaprálově mlýnu. V pondělí jsme po příjezdu obhajovali naše projekty. Po večeři jsme dostali nový úkol, který jsme měli prezentovat hned další den po snídani, a tak nás všech 9 týmů pracovalo celou noc na novém zadání. Nakonec jsme náš projekt úspěšně dokončili a stihli dokonce i tři hodiny spánku. Po prezentacích už následovalo jenom vyhlášení výsledků a dobrý oběd.

Celou soutěž bych hodnotila velmi kladně. Přinesla nám nejen nové znalosti v jednotlivých oborech, ale také několik zkušeností do reálného života.

Autorka: P. Sekaninová, 3.C