30. 4. 2022

Gymnázium Křenová

Mimořádný úspěch v soutěži Mezinárodní Středoškolský Moot Court

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž pořádaná každoročně (od r. 2016) Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci aktivit zaměřených na zvyšování právní gramotnosti středoškolských studentů, přičemž samotným jádrem soutěže je upravená simulace řízení před Evropským soudem pro lidská práva.

Dne 29. dubna 2022 se Jan Zahradníček, Jan Kratochvíl a Prokop Černoušek, studenti 2. ročníku našeho gymnázia, zúčastnili fakultního ústního kola soutěže, jež se konalo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Cílem konání tohoto kola bylo vybrat z týmů spadajících do fakultní působnosti ty, které postoupí do mezinárodního kola soutěže. Ústnímu kolu předcházelo odevzdání písemného podání, jehož cílem bylo osvojit si zejména argumentační dovednosti a písemnou formu komunikace.

A jak si naši studenti vedli? Ústního kola se zúčastnilo celkem 18 týmů, přičemž do mezinárodního kola mohlo postoupit pouze 6 týmů (3 za stranu stěžovatele a 3 za stranu státu). Našemu týmu se podařilo „porazit“ všech 8 týmů zastupující stejnou stranu sporu a na pomyslném žebříčku se tak umístili na 1. místě! Tým z Gymnázia Křenová tak postoupil do mezinárodního kola, které se uskuteční dne 20. 5. 2022 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci!

Všichni členové týmu se však jednomyslně shodli na tom, že tento úspěch nevnímají jako „vítězství“, nýbrž jako ZÁVAZEK obstát před nejlepšími týmy právě v mezinárodním kole s tím vědomím, že již formálně nereprezentují „jen“ naše gymnázium, ale také brněnskou právnickou fakultu.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali organizátorům této soutěže za zprostředkování jedinečné a exkluzivní životní zkušenosti a také vedení školy, které naši práci v soutěži podporuje. Jan Zahradníček, Jan Kratochvíl, Prokop Černoušek, soutěžní tým Gymnázia Křenová