31. 5. 2022

Gymnázium Křenová

Úspěchy v okresním a krajském kole SOČ

Na jaře se uskutečnilo okresní a krajské kolo středoškolských odborných prací (SOČ). Okresního kola se účastnily jen některé obory s velkou naplněností odborných prací - Zdravotnictví, Biologie, Chemie, Ochrana ŽP, Pedagogika a sociologie. Studentské práce z ostatních oborů se účastnily až krajského kola. Jaké úspěchy zaznamenali naši studenti?

V okresním kole v oboru Chemie byla na 2. místě Natálie Kumanová z 3.C s prací Příprava nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou (5. místo v krajském kole). V oboru Ochrana ŽP jsme zaznamenaly dva úspěchy: 2. místo v okresním kole získala Eliška Mazancová z 5.A s prací Bryologické zhodnocení přírodní rezervace Malužín (2. místo v krajském kole) a 3. místo obdržela Cécile Čechová (3.E) s textem Rozsivky Bacillariophyceae, jejich využití v paleoekologii s příkladem na studii prameniště na lokalitě Bibracte ve Francii (1. místo v krajském kole).

V krajském kole soutěžilo 12 našich studentů, z nichž postoupili tři do celostátního kola, které se koná 10. - 12. června 2022. Videoprezentace všech studentů postupujících do celostátní přehlídky prací SOČ naleznete zde.

  • 1. místo v krajském kole, obor Informatika: Kristian Major (3.D)Modulace zvuků na analogovém syntezátoru a jejich využití při tvorbě
  • 1. místo v krajském kole, obor Ochrana ŽP: Cécile Čechová (3.E)Rozsivky Bacillariophyceae, jejich využití v paleoekologii s příkladem na studii prameniště na lokalitě Bibracte ve Francii, 
  • 2. místo v krajském kole, obor Ochrana ŽP: Eliška Mazancová (5.A)Bryologické zhodnocení přírodní rezervace Malužín
Děkujeme všem reprezentantům v přehlídce prací SOČ, které můžete vidět v tabulce níže i s jejich umístěním.
Třída Jméno studenta Název práce Obor práce Umístění
5.A Ondřej Buňka Návrh systému k zachytávání vesmírného smetí 2. Fyzika 8. kraj
3.E Aneta Vavroušková Vesmírná mise 2. Fyzika 9. kraj
5.A Jakub Sochor Spektroskopické stanovení změn kyselosti zamrazených roztoků mořských solí 3. Chemie 8. kraj, 6. okres
5.A Michaela Frendlová Příprava foton up-konverzních nanočástic s obsahem gadolinia 3. Chemie 8. okres
3.C Natálie Kumanová Příprava nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou 3. Chemie 5. kraj, 2. okres
3.B Anna Mrázová Vliv fytohormonů na zakořeňování řízků u léčebného konopí 4. Biologie 11. okres
5.A Lukáš Kapinus Analýza a identifikace obsahových látek z oplodí Garcinia mangostana 4. Biologie 12. okres
5.A Petra Kopecká Studium akumulace polyhydroxyalkanoátů u Rhodospirillum rubrum v závislosti na vybraných substrátech 4. Biologie 8. okres
3.C Gabriela Relichová Stanovení genetického základu rezistence k antibiotikům u stafylokoků 6. Zdravotnictví 5. okres
5.A Eliška Mazancová Bryologické zhodnocení přírodní rezervace Malužín 8. Ochrana ŽP 2. kraj, 2. okres
5.A Lada Vyorálková Ptačí mortalita zapříčiněná člověkem 8. Ochrana ŽP 8. okres
3.E Cécile Čechová Rozsivky Bacillariophyceae, jejich využití v paleoekologii s příkladem na studii prameniště na lokalitě Bibracte ve Francii 8. Ochrana ŽP 1. kraj, 3. okres
3.D Lukáš Vostal Přístroj srdečního pulzu v laboratorním cvičení 10. Elektrotechnika 12. kraj
3.C Kateřina Nováková Kolorimetrické měření parametrů akvarijní vody pro chov krevet 10. Elektrotechnika 11. kraj
3.C Jáchym Kemza Robotanika 10. Elektrotechnika 6. kraj
3.C Anna Vlčková Emoční reakce na obrazové podněty u dětí předškolního věku 14. Pedagogika, sociologie okres
3.B Štěpánka Krausová Vliv spánku na studenty, příčiny nedostatku a jeho následky 14. Pedagogika, sociologie okres
3.E Jakub Hrazdíra Spojenecké nálety na moravská města v letech 1944-1945 optikou česky psaného protektorátního tisku 16. Historie 11. kraj
3.D Kristian Major Modulace zvuků na analogovém syntezátoru a jejich využití při tvorbě 18. Informatika 1. kraj
3.B Miroslav Sopoušek KřenkaPunks - popularizace NFT ve škole 18. Informatika 12. kraj