16. 6. 2022

Gymnázium Křenová

Jarní putování přírodou

Během měsíce května a června jsme se se třídami 2. A a 3. A vydali na několik botanických exkurzí. Třída 3. A navštívila workshop o mechorostech, kde jsme se seznámili se základními druhy mechů.

Další naše putování bylo již v přírodě. Během maturitních zkoušek jsme podnikli botanickou vycházku do Mariánského údolí v Brně, kde jsme se seznámili s místní flórou. Poznávali jsme nejběžnější byliny i dřeviny. Na konci exkurze na studenty čekala poznávačka druhů, které jsme cestou potkali a zasloužený odpočinek u místního rybníku.

Posledním místem, které jsme v rámci cvičení z biologie navštívili, byla Stránská skála, která je zajímavá nejen botanicky, ale také geologicky.