30. 8. 2022

Gymnázium Křenová

Výuka u ohniště a pod lyžařskou sjezdovkou? Žádný problém.

Abychom si konec školního roku zpestřili, vydali jsme se v červnu se třídami 1. A a 2. A na školu v přírodě do Malenovic v Beskydech. Součástí bohatého programu byla nejenom výuka, ale také šifrovačky, míčové hry, táborák a výlet na Lysou horu.

Školu v přírodě jsme zahájili praktickým kurzem první pomoci. Studenti si nacvičili přivolání záchranné služby, ošetření krvácení, úrazů a také kardiopulmonální resuscitaci. První pomoc je dovednost, kterou by měl zvládnout každý člověk, aby věděl, jak se v kritické situaci zachovat. Také si studenti první odpoledne užili seznamovací aktivity a hry, aby se navzájem poznali.

V úterý a čtvrtek probíhala výuka v blocích. Pro 1. A byl v rámci chemie připraven pokus, při kterém jsme pomocí přírodního acidobazického indikátoru z červeného zelí zkoumali pH sody, kyseliny citronové, mýdla a dalších vzorků. 2. A zkoumala vlastnosti vitaminu C, jeho důležitost pro organismus a následky jeho nedostatku. V rámci biologie se studenti vydali na botanickou vycházku místní přírodou, kde objevili například vemeník dvoulistý. I výuka německého jazyka se přiblížila prostředí, ve kterém výuka probíhala. Věnovala se různým druhům živočichů, zejména hmyzu. V hodinách překladu a tvůrčího psaní se žáci věnovali nonsensové poezii. Zkusili si ve skupinkách přeložit text Christiana Morgensterna Jak si šibeniční dítě zapamatuje jména měsíců, seznámili se s pravidly limeriku, vytvořili vlastní limeriky a kaligramy.

Abychom nevynechali také praktický zeměpis, byla pro studenty nachystaná šifrovací hra, při které se museli orientovat pomocí buzoly, avšak každé stanoviště obsahovalo úkoly z nejrůznějších oborů.

Studenti byli po celý týden při výuce i volnočasových aktivitách úžasní a navázali velice přátelské vztahy v rámci obou tříd, ať už to bylo při hraní na kytaru při večerním táboráku či při fotbálku a volejbalu.