4. 10. 2022

Gymnázium Křenová

Terénní geografická exkurze 3.ročníků do Velkých Opatovic a Boskovic

Chtěli jste si někdy vyzkoušet pracovat s nivelačním přístrojem nebo změřit přesnou výšku stromu? Nejen to si mohli vyzkoušet žáci z 5. A a 3.D.

Ve čtvrtek 15. 9. jsme se společně vydali do Velkých Opatovic do Moravského kartografického centra, kde se konala akce pod názvem KARTOGRAFICKÉ A GEODETICKÉ DNY aneb pojďte s námi měřit zámek. Zde nás čekal dvouhodinový program, který pro nás připravily společně Moravské kartografické centrum Velké Opatovice, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Geografický ústav, Mendlova univerzita - Lesnická a dřevařská fakulta - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, Univerzita obrany v Brně - Fakulta vojenských technologií - Katedra vojenské geografie a meteorologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Katedra geoinformatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta Katedra geodezie a důlního měřictví, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Ústav geodezie, VÚGTK Zdiby a Zeměměřický úřad Praha.

Zde jsme s pomocí mapky obcházeli jsme různá stanoviště s jednoduchými úkoly zaměřené na kartografii, geodézii a meteorologii. Vyzkoušeli jsme si přesné měření vzdálenosti a převýšení pomocí totální stanice, zkoumali okolí pomocí termokamery nebo například virtuální realitu.

Odpoledne jsme zamířili do města Boskovice, které leží jižně od Velkých Opatovic. Tam jsme dostali pracovní listy s otázkami, které se týkaly turisticky zajímavých míst. I přes nepříznivé počasí se některým podařilo je obejít všechny: kostel sv. Jakuba staršího, empírový zámek Boskovice, kde právě probíhala květinová výstava, nejnavštěvovanější a největší letní kino v České republice a židovskou čtvrť. Poté následoval odjezd zpátky do Brna.

Věříme, že se z nás určitě někdo do těchto měst znovu vrátí, třeba na jeden z festivalů. Andrea Pagáčová, Eliška Vondrušková 5.A