11. 10. 2022

Gymnázium Křenová

Třídní schůzky dne 22. listopadu 2022

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 22. listopadu 2022 v době od 17:00 do 18:30 hod. Schůzky budou konány prezenční formou v jednotlivých třídách školy. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:30 hod. ve sborovně školy.

Současně budou probíhat i doplňovací volby do školské rady.

Těším se na viděnou.

Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy