13. 12. 2022

Gymnázium Křenová

Edukační program v Muzeu romské kultury

Součástí semináře ,,Moderní dějiny" jsou kromě (ne)tradičních hodin ve třídě i výpravy mimo budovu školy. Dosud jsme stihli navštívit Moravské zemské muzeum (program „Morava v první třetině 20. století“), Kounicovy koleje v Žabovřeskách (památník odboje) a během naší poslední hodiny (6.12.) jsme se vydali do Muzea romské kultury - po ulici Špitálka, přes Cejl kolem bývalé káznice na Bratislavskou ulici č. 67. Ačkoliv je to od školy asi čtvrthodinu pěšky, ukázalo se, že nikdo z deseti účastníků exkurze v tomto muzeu ještě nikdy nebyl. Edukační program, který byl pro nás připraven, je nazván stručně „holokaust Romů“. Připomněli jsme si, že holokaust za druhé světové války nepostihl jen židovský národ, ale právě i etnikum Romů a Sintů, a že systematicky byli pronásledováni vedle politických odpůrců nacismu i jiné skupiny obyvatelstva, např. homosexuálové nebo psychicky nemocní lidi. Při edukačním programu se nám věnovala muzejní lektorka, paní Mgr. Barbara Valchářová. Prostřednictvím interaktivních úkolů, dobových pramenů vystavených v muzeu a společné diskuzi jsme poodhalili určitou diskriminaci Romů již v předválečném období naší první a druhé republiky, a následně pak hrůzy během období protektorátu, kterých se na Romech dopouštěl nacistický režim. Samotná expozice je v muzeu ale pochopitelně mnohem rozsáhlejší, a tak ti, kteří měli po skončení vymezeného programu ještě čas a chuť, mohli využít pohostinnosti muzea a zůstat v něm klidně až do zavírací doby.

Julie Kašpárková, 6.A