3. 1. 2023

Gymnázium Křenová

Článek naší studentky v odborném časopise

Lada Vyorálková, studentka 6.A našeho gymnázia, se minulý rok zúčastnila soutěže SOČ. Ačkoliv se svou prací nepostoupila do nejvyšších kol, došla její práce uznání v odborných kruzích. Nedávno se stala spoluautorkou článku v odborném ornitologickém časopise Sylvia, který její práci shrnuje (viz odkaz níže). Je to jistě nemalý úspěch. Autorce gratulujeme.

Janoška Z. & Vyorálková L.: Degradace ptačích kadáverů na českých silnicích