4. 5. 2023

Gymnázium Křenová

Doručení odvolání příp. zápisového lístku škole

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, zápisový lístek i jazykový dotazník je možné osobně doručit do kanceláře školy v pracovní dny v čase 7:00 – 11:30 a 14:00 – 15:30.