21. 6. 2023

Gymnázium Křenová

Stříbrná a bronzová medaile v celostátní přehlídce SOČ

Gratulujeme našim studentům, kteří se svými odbornými pracemi uspěli v celostátním kole Středoškolské Odborné Činnosti v Plzni. Tento rok zaznamenala naše škola největší úspěchy v humanitních oborech.

Honza Zahradníček (3.B) získal 2. místo se svou prací s názvem Výběr soudců „čtvrtého“ Ústavního soudu, na které spolupracoval s odbornou asistentkou Katedry ústavního práva a politologie JUDr. Zuzanou Vikarskou, MJur, MPhil, Ph.D. (PrF MU). Prokop Černoušek (3.B) obdržel 3. místo za práci Bohuslav Ečer - opomíjená osobnost československých dějin, na které spolupracoval s doc. JUDr. Bc. Jaromírem Tauchenem, Ph.D., L.L.M. Eur.Int. (vedoucí Katedry dějin státu a práva PrF MU). Dalším úspěšným studentem byl Michal Netík (3.B) v oboru Fyzika s širší nominací na účast v zahraniční soutěži a Veronika Gerišová (5.A) se svou prací v oboru Ochrana životního prostředí.

Celkové výsledky celorepublikové přehlídky naleznete na webu soc.cz - výsledky

  • 2. místo v oboru 17. Filozofie: Jan Zahradníček (3.B) - Výběr soudců „čtvrtého“ Ústavního soudu
  • 3. místo v oboru 16. Historie: Prokop Černoušek (3.B) - Bohuslav Ečer - opomíjená osobnost československých dějin
  • 8. místo v oboru 2. Fyzika: Michal Netík (3.B) - Analýza proudění krve s využitím Dopplerovské ultrasonografie a zpracování obrazu
  • 12. místo v oboru 8. Ochrana ŽP: Veronika Gerišová (5.A) - Algologický průzkum horního toku Říčky