30. 6. 2023

Gymnázium Křenová

Evropská fyzikální olympiáda

Jakub Radim Zbončák (2.B) má za sebou z fyzikálního pohledu velmi úspěšný školní rok. Ve fyzikální olympiádě v kategorii A určené pro maturanty Jakub získal 5. místo v krajském kole a v celostátním kole vybojoval krásné 16. místo. Mezi 16. a 20. červnem 2023 se zúčastnil Evropské fyzikální olympiády (EuPhO), která se konala v německém městě Hannover. Jakubovy zážitky a zkušenosti z takto prestižní akce si můžete přečíst níže.

Na Evropskou fyzikální olympiádu dorazily společně s českou delegací i delegace z dalších 27 evropských států a navzdory názvu se zúčastnilo i 9 týmů z Asie a Ameriky. Kromě olympiády samotné jsme zde měli i doprovodný program, jehož hlavním bodem bylo poznávání města, ale došlo i na odbornou přednášku. Soutěž měla teoretickou a praktickou část -- na vyřešení obou z nich jsme dostali pět hodin. Experimentální úlohy byly dvě a týkaly se měření parametrů magnetického pendula a určování optických komponent v tzv. optickém black boxu. Teoretický test se skládal ze tří úloh zaměřených na lom světla v termální čočce, pohyb krychle mezi dvěma rovinami a na pohyb kovové desky mezi dvěma magnety. Úlohy byly letos hodně náročné, a tak si český tým naneštěstí přivezl jen jednu bronzovou medaili od staršího studenta. 

Samotnou účast již v druhém ročníku považuji za svůj zatím největší studijní úspěch, protože EuPhO je velmi obtížná soutěž i v porovnání s ostatními mezinárodními soutěžemi. Chtěl bych poděkovat panu profesoru Kadeřábkovi a paní třídní profesorce Mačátové za vedení a zprostředkování mé účasti v rámci školy.

Autor: Jakub Radim Zbončák