24. 8. 2023

Gymnázium Křenová

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila paní Věra Šteflíčková, dlouholetá opora našeho pedagogického sboru, naše skvělá kolegyně i přítelkyně.

Na Gymnáziu Křenová vyučovala český jazyk a dějepis až do roku 2008. Inspirovala nás nejen svým velkým odborným rozhledem, ale zejména hlubokým lidstvím, laskavostí, velkorysostí a schopností ukazovat cestu. I díky ní se pět jejích studentů stalo učiteli češtiny nebo dějepisu na "Křence", i díky ní si našly svůj vztah k literatuře desítky studentů.
 
Smuteční obřad se bude konat ve čtvrtek 31. srpna 2023 v 11 hodin ve smuteční síni krematoria, Jihlavská 1.
 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.