Výuka u ohniště a pod lyžařskou sjezdovkou? Žádný problém.

Abychom si konec školního roku zpestřili, vydali jsme se v červnu se třídami 1. A a 2. A na školu v přírodě do Malenovic v Beskydech. Součástí bohatého programu byla nejenom výuka, ale také šifrovačky, míčové hry, táborák a výlet na Lysou horu.

Školu v přírodě jsme zahájili praktickým kurzem první pomoci. Studenti si nacvičili přivolání záchranné služby, ošetření krvácení, úrazů a také kardiopulmonální resuscitaci. První pomoc je dovednost, kterou by měl zvládnout každý člověk, aby věděl, jak se v kritické situaci zachovat. Také si studenti první odpoledne užili seznamovací aktivity a hry, aby se navzájem poznali.

V úterý a čtvrtek probíhala výuka v blocích. Pro 1. A byl v rámci chemie připraven pokus, při kterém jsme pomocí přírodního acidobazického indikátoru z červeného zelí zkoumali pH sody, kyseliny citronové, mýdla a dalších vzorků. 2. A zkoumala vlastnosti vitaminu C, jeho důležitost pro organismus a následky jeho nedostatku. V rámci biologie se studenti vydali na botanickou vycházku místní přírodou, kde objevili například vemeník dvoulistý. I výuka německého jazyka se přiblížila prostředí, ve kterém výuka probíhala. Věnovala se různým druhům živočichů, zejména hmyzu. V hodinách překladu a tvůrčího psaní se žáci věnovali nonsensové poezii. Zkusili si ve skupinkách přeložit text Christiana Morgensterna Jak si šibeniční dítě zapamatuje jména měsíců, seznámili se s pravidly limeriku, vytvořili vlastní limeriky a kaligramy.

Abychom nevynechali také praktický zeměpis, byla pro studenty nachystaná šifrovací hra, při které se museli orientovat pomocí buzoly, avšak každé stanoviště obsahovalo úkoly z nejrůznějších oborů.

Studenti byli po celý týden při výuce i volnočasových aktivitách úžasní a navázali velice přátelské vztahy v rámci obou tříd, ať už to bylo při hraní na kytaru při večerním táboráku či při fotbálku a volejbalu.

286897395_2210067095833358_2356013557985094934_n 302278762_736760767623075_6711288187933118138_n 301789399_798971187806164_7503746256510476479_n 302074120_513013857252844_401387632166420427_n

289661554_2113597598801564_7968298684609431936_n  288060092_437173891264030_850226853830521820_n

288878325_1746765765660758_8130441401778752274_n 301376537_532829685314612_687749392344234920_n 299786357_1144564973073756_5963634030768215071_n 300044956_1105371640140262_5441876084252095543_n 288555679_1358558951319254_4879261171906568825_n 287212618_2233738096781192_850142521514098113_n 301489667_810836196745857_8574094158095920136_n 287925265_774710857039970_1389510550762288890_n 300424819_1026990861299605_128950591606506812_n 301373394_1714405622262259_281251532572879918_n

300129872_1762608650738334_6543834252323174315_n 300089584_766353934585417_5047508455904832303_n 300467007_1500003870482595_9164626725647431876_n

300530195_3351722655104320_6081017450165644180_n 300061756_783351246125087_805522979134786480_n

290406624_1211333219654539_7017053242335964621_n 290803172_1071482197053912_7002991706367637092_n