Kariérní den

Po Velikonocích v úterý 19. 4. se na našem gymnáziu konal kariérní den, v rámci kterého si každý student vybral akci ušitou na míru. Akce se nezúčastnili jen druhé ročníky, které se účastnili dne zaměřeného na seberozvoj. Na kariérní den vytvořili učitelé 17 exkurzí, prostřednictvím kterých se studenti podívali společně se stejně zaměřenou skupinou napříč ročníky do laboratoře, na vysokou školu, zažili vysokoškolskou výuku, objevili své budoucí povolání…

Cílem kariérního dne je ukázat studentům možnosti budoucího uplatnění v jednotlivých oborech studia, podívat se do laboratoří a na vysokou školu, což je může inspirovat pro výběr odborné práce SOČ a usnadnit jim v dalším ročníku výběr semináře nebo vysoké školy.

 

Co vše bylo nabídnuto studentům?

 1. Den dobrovolníkem
  Zaměření: sebepoznání, pomoc druhým, pracovní kolektiv
 2. Mendelu pro techniky
  Zaměření: IT, technika, automatizace, dřevostavby
 3. Fakulta chemická a elektrotechnická VUT (FCH, FEKT)
  Zaměření: praktická chemie, bioinženýrství, sportovní technologie
 4. Katedra AJ a literatury na Pedagogické fakultě MU
  Zaměření: studium anglického jazyka a literatury
 5. Přírodovědecká fakulta MU – biochemie a lékařství v kampuse
  Zaměření: chemie, biologie, biochemie, lékařství
 6. Přírodovědecká fakulta MU na Kotlářské – geografie, astrofyzika, geologie a další
  Zaměření: přírodní vědy a jejich využití v praxi
 7. PřF MU – Laboratoř molekulární antropologie a buněčné diferenciace
  Zaměření: přírodní vědy, práce v laboratoři
 8. Simulační centrum lékařské fakulty MU
  Zaměření: lékařství, přírodní vědy
 9. Matematické hrátky s počítačem – PřF MU
  Zaměření: matematika, IT, přírodní vědy
 10. Rodinná poradna – diskuze o manželství
  Zaměření: diskuze, rodina, psychologie
 11. Den pedagogem volného času – Středisko volného času
  Zaměření: pedagogika volného času, pracovní kolektiv
 12. Bohemistika a historie na FF MU
  Zaměření: český jazyk, bohemistika, historie
 13. Žurnalistika v České televizi
  Zaměření: Veřejnoprávní média, financování, práce novináře – včetně prohlídky studia
 14. Finanční svoboda – náhled do ekonomie všedního života
  Zaměření: Ekonomie
 15. Fakulta sportovních studií
  Zaměření: Tělesná výchova a sport, fyzioterapie, kondiční trenérství
 16. CEITEC VUT + FabLab
  Zaměření: technika, IT, materiály, práce vědce
 17. Laboratoř hydraulických strojů + Formule Student na VUT
  Zaměření: technika, studentské projekty