Sborový výlet s přidanou hodnotou

Zpívání novým studentům na začátku školního roku. Vystoupení při třech akcích spjatých se 111. výročím založení naší školy. Reprezentace školy na veletrhu středních škol na BVV. Vánoční koncert v kostele na Křenové. Dvě soutěže středoškolských pěveckých sborů, z toho jedna s postupem do kola celostátního. Vystoupení k příležitosti třicetiletého výročí partnerství Brno-Stuttgart. Slavnostní zakončení studia maturantů z Gymnázia Mojmírovo náměstí i toho našeho. Letní den na Křence.

Pro Pěvecký sbor Gymnázia Křenová byl ten letošní školní rok 2018/2019 vstkutku naplněný. A tak jsme ho jeli stylově sborově zakončit 26. června 2019 do zámku v Bučovicích, kde jsme kromě standardní prohlídky měli domluvené i zpívání…

Hned v několika sálech bučovického zámku jsme prověřili místní akustiku. Zdobný Sál císařský s krátkým dozvukem umocnil bojovou atmosférou Tourdionu, v koncertním Dlouhém sále vyznělo Per crucem i Verbum caro, ale vlastně úplně nejlíp se nám zpívalo na nádherném renesančním arkádovém nádvoří, kde jsme zužitkovali většinu z našeho letošního (přes třicet písní čítajícího) repertoáru. Vánoční hity v tomto tropickém dni sice vyznívaly poněkud nepatřičně, ale vsadili jsme na to, že španělština ani latina nepatří v Bučovicích k aktivně užívaným jazykům a africké a americké spirituály jsou tak nějak nadčasové.

Paní průvodkyně i paní kastelánka z nás byly nadšené, i další návštěvníci zámku by byli – kdyby tam tedy nějací byli :) . Takto jsme svým zpěvem zpestřili pouze prohlídku studentů bučovického gymnázia, kteří přišli až na závěrečné Gaudeamus igitur.

…a tak se všichni těšíme, až se v neděli 1. září po prázdninách sejdeme, Gaudeamus a další skladby pro nové prváky oprášíme a s písní na rtech vkročíme i do školního roku 2019/2020.

IMG_2483 IMG_2484 IMG_2485 IMG_2492IMG_2500IMG_2502DSC_0221