Den absolventů aneb Oslava 111. výročí

6. října 2018 proběhl Den absolventů Gymnázia Brno, Křenová, který završil oslavy 111. výročí založení školy. Akci, kterou zorganizoval Klub absolventů, zahájila v 9 hodin mše v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, kterou celebroval biskup Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., rovněž absolvent gymnázia, a hudebně ji doprovodil školní pěvecký sbor. Následně byl zahájen program v samotných prostorách gymnázia. Po úvodním slovu pana ředitele Mgr. Miroslava Marka následoval křest almanachu, vydaného právě v souvislosti se 111. výročím. Poté se opět představil pěvecký sbor, a to příznačně studentskou hymnou Gaudeamus igitur, čímž byl Den absolventů oficiálně zahájen. Počasí připravenému programu po celý den přálo a díky tomu se na školním dvoře v rámci festivalu školních kapel postupně představili soubor ÚstaF-voiceband.cz, Jiří Křípač či hudební skupiny Slavia Club, Kaluž a Simplyfight. Za hudebního doprovodu se návštěvníci mohli u jistě vyčerpávajících rozhovorů se svými bývalými spolužáky občerstvit dobrým pitím a také řadou pokrmů připravovaných přímo na místě.

Příjemná atmosféra provázela celý den, a to nejen venku na školním dvoře, ale i v samotné budově školy, kde byl rovněž připraven bohatý program. Jedna z učeben se na den proměnila v historickou třídu mapující více než sto let gymnázia, v jiných si absolventi mohli prohlédnout fotky jednotlivých tříd či profesorského sboru zaznamenaných v průběhu let a sesbíraných Klubem absolventů, za dalšími dveřmi zase čekala na návštěvníky vystavená tabla a projekce krátkých filmů vytvořených pro tuto událost studenty a profesory. Kromě pasivního pozorování se mohli zájemci zapojit i aktivně, a to především v učebnách biologie, fyziky a v chemické laboratoři, kde si mohli vyzkoušet řadu pokusů a otestovat si, co si ze školních lavic pamatují. Prostřednictvím kvízu si pak mohli ověřit i znalosti o samotném gymnáziu.

U příležitosti akce se návštěvníkům otevřely i jinak nepřístupné prostory školní půdy. Zde byly vystavené artefakty související s gymnáziem a jeho studenty, mnohdy nedávno nalezené či v minulosti darované žáky jejich profesorům. Nejenom že si mohli návštěvníci mnoho předmětů prohlédnout, ale kdo chtěl, mohl si z akce i nějaký ten upomínkový předmět odnést, ať už v podobě školní mikiny, odznáčku, tašky nebo již zmíněného almanachu.

Zájemci mohli aktivně zavzpomínat i na své působení ve školním sboru, s nímž si po letech mohli opět zazpívat, či si v tělocvičně se svými přáteli a bývalými kantory zasportovat a ukázat dovednosti ve svých oblíbených sportech, nebo dokonce vyzkoušet zcela netradiční body-zorbing. Komu se do sportování zrovna nechtělo, mohl alespoň povzbudit své kamarády nebo bývalé kantory ve volejbalovém miniturnaji. A kdo chtěl opravdu jen tak posedět u kávy a nějaké dobroty, mohl si se svými spolužáky předem zarezervovat třídu pro setkání.

Právě slovo setkání je pro celou akci příznačné. Nejen že se zde mohl návštěvník potkat se svými spolužáky a vrstevníky, ale z jistého úhlu pohledu se jednalo i o setkání generací, přičemž akce zprostředkovala formou krátkých talk show náhled do poutavých životních příběhů některých absolventů a mnozí se zase podělili o své cestovatelské zážitky.

Několik let studia na gymnáziu Křenová chtě nechtě v každém zanechalo nějaký otisk, a kdo měl zájem, mohl nyní naopak doslova zanechat svůj otisk na gymnáziu a společně s dalšími vyzdobit školní chodbu otiskem své ruky či se prostřednictvím slov podělit o vzpomínku na školní léta.

V neposlední řadě měl Den absolventů sloužit nejen jako zážitek pro všechny, kteří naší školou prošli, ale také pro dobrou věc, kterou v tomto případě byla charitativní sbírka na podporu 19letého Erika Čalkovského, na kterou mohli návštěvníci přispět koupí některého z uměleckých předmětů věnovaných absolventy a profesory gymnázia, koupí sladkého pečiva upečeného bývalými i současnými profesory a profesorkami nebo vyzkoušením již zmíněného body-zorbingu, popř. přispěním do volně přístupné kasičky umístěné v přízemí školy.

Více než 12 tisíc vybraných korun pro dobrou věc, více než 800 absolventů, kteří akci navštívili, a především spousta zážitků a snad i znovu navázaných či utužených přátelství, tak se dá shrnout Den absolventů Gymnázia Brno, Křenová. Nezbývá než jen poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, i těm, kteří akci navštívili, a těšit se na další takové setkání třeba při příštím výročí.

Ondřej Krejčí
absolvent 2017/2018 (6.A)