Eliška Čechovská přivezla z Prahy zlato

Po vítězství Elišky Čechovské (3.A) v Olympiádě z němčiny v krajském kole přichází další
obrovský úspěch. Eliška se v ústředním kole soutěže v německém jazyce v kategorii III B
umístila na úžasném prvním místě a postupuje do internacionálního kola ve Freiburgu. Diplom
jí byl předán na velvyslanectví SRN v Praze. Blahopřejeme.