Mezinárodní den studenstva – setkání našich úspěšných studentů s představiteli Jihomoravského kraje

U příležitosti Mezinárodního dne studenstva pořádal Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
již tradičně slavnostní setkání  úspěšných žáků v celostátních a mezinárodních kolech předmětových soutěží s představiteli Jihomoravského kraje. Letos se uskutečnilo v úterý 14. listopadu 2017  v Sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Našimi oceněnými studenty byl David Prchal (4.B) a Klára Odstrčilová (6.A). David Prchal byl oceněn za 3. místo v celostátní přehlídce prací středoškolské odborné činnosti – Generální oprava dvoudobého motoru a využívání
fyzikálních principů při opravě (obor Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design). Klára Odstrčilová si získala uznání 2. místem v celorepublikovém finále v olympiádě z německého jazyka, ale nesmíme opomenout i její předchozí úspěchy v celorepublikové kvalifikaci soutěže „Jugend debattiert international“ v roce 2016.

Setkání bylo spojeno s významnou akcí Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o., při níž byli přijati noví nadaní studenti do Programu podpory. Do tohoto programu byl přijat i náš absolvent Matěj Vitouch.