Společenskovědní seminář 3.C na letovických ghátech

7. 11. jsme si v rámci semináře vypůjčili letovické „gháty“ u Svitavy a udělali si na nich malé české Váránasí. Teplota vzduchu sice srovnatelná nebyla, ale symbolické ztvárnění různých hinduistických rituálů už ano…

Autor: Aleš Kubík