Za barokem k jezuitům

Barokní stavba, barokní fresky, barokní lavice, barokní oltáře… a taky barokní příběh pátera Martina Středy, jednoho z obránců Brna před Švédy za třicetileté války – s tím vším se studenti 5.A a 3.D seznámili v pondělí 21. března při prohlídce krypty a kostela Nanebevzetí Panny Marie. S dějepisným seminářem jsme se tentokrát vydali do jezuitského kostela v Brně. O dějinách Brna v 17. a 18. století a o barokní architektuře v Čechách a na Moravě nám vyprávěl Bc. Jan Locker, o jezuitech, jejich koleji a kostele zase otec jezuita P.  František Hylmar. Oběma za jejich zajímavý výklad a ochotu děkujeme.