Přednáška ESF MU – Význam kapitálových trhů pro mobilizaci kapitálu

První úterý v únoru uspořádala na naší škole Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity přednášku o kapitálových trzích. Přednášejícími byli Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D., a Ing. Luděk Benada.

Na přednášce byl představen model ekonomického a finančního systému. Kapitálový trh byl řešen z pohledu investora (výnos, riziko a likvidita) a z pohledu společností (reálný příklad např. IBM, Apple apod.), které na kapitálovém trhu poptávají prostředky. Vztah mezi subjekty byl popsán přes základní produkty kapitálového trhu, jako jsou akcie, dluhopisy a úvěry. Přednáška obsahovala aktuální data získaná prostřednictvím terminálu Bloomberg a matematické aplikace, které byly blízké zejména maturantům. Při ocenění dluhopisů byla použita geometrická řada a u ocenění akcií nekonečná geometrická řada.

V příštím roce se od Ekonomicko-správní fakulty MU dočkáme více přednášek a workshopů. Podle účasti na této přednášce soudím, že to naši studenti uvítají.

IMG_20160202_133046.jpg2016-esf-kapitalove trhy-slide2.png 2016-esf-kapitalove trhy-slide1.png