Školní akademie

Stejně jako každým rokem, i letos bylo jaro na našem gymnáziu ve znamení kultury. Studenti (a večer pak rodiče a veřejnost)  se v pátek 24. 4. shromáždili v sále Semilassa na školní akademii, aby si vyslechli umělecké výkony svých spolužáků. V úvodu programu je přivítala moderátorka v bílém saku a kapitánské čepici – a pak už je čekala plavba po proudu hudby i tanečního umění. Zazněly tóny klavíru a kytary, pěvecká vystoupení sólistek a dámského tria, menších pěveckých souborů i pěveckého sboru gymnázia. I ti nejneklidnější ztichli při písni Nothing else matters, kterou zahrálo smyčcové kvarteto. Závěrečné energické vystoupení taneční skupiny KŘENKA CREW přimělo k bouřlivému potlesku celý sál. Pak již, jak řekla moderátorka a kapitánka Lucka, naše loď dorazila do přístavu a byl čas vystoupit. Její závěrečná slova o tom, že všichni jsme na jedné lodi a máme táhnout za jeden provaz, snad úplně nezapadnou ani v dalších všedních dnech.

Kvízová otázka na závěr (inspirováno článkem kolegy Kubíka) – vyber si úroveň, na kterou si troufáš:

A (lehká): Kolik nástrojů hraje ve smyčcovém kvartetu?
B (středně těžká): Jak se tyto nástroje jmenují?
C (těžká): Jak se jmenují studenti našeho gymnázia, kteří v kvartetu hráli, a ze které jsou třídy?

Vaše odpovědi můžete přijít sdělit do kabinetu českého jazyka. Autoři správných odpovědí budou zařazeni do slosování a jeho vítěz získá právo zatáhnout při příští akademii závěrečnou oponu.

Děkujeme Ondřeji Flekovi za fotodokumentaci akce!