Bohatství země – finále soutěže

Bohatství země je multioborová soutěž, kterou pořádají Přírodovědecká a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Soutěž je určena pro pětičlenné týmy a jejím cílem je naučit studenty, jak zacházet se surovinami naší Země od počátku jejich těžby až po obchodování s nimi. Během 8 měsíců trvání soutěže měli soutěžící navrhnout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin (ropa, uran, zlato) z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby. V průběhu soutěže se studenti mohli podívat přímo na ložiska uranu, ropy nebo zlata a s pomocí nejlepších expertů MU měli připravit svou strategii těžby a zvítězit v konkurenci dvaceti týmů z celé České republiky.

Bohatství země vyvrcholilo závěrečným třídenním workshopem ve dnech 25. – 27.3. v hotelu Medlov, kterého se účastnil náš tým Křeni ze 4.A (V. Halašta, F. Ilkanič, J. Oškera, R. Duchoň, H. Trávníčková). Finálního workshopu se účastnilo 15 týmů a jejich úkolem bylo seznámit odbornou porotu se svou strategií těžby nerostného bohatství. Jejich prezentace trvala 20 minut a byla zakončena diskuzí, kde musely reagovat na nejrůznější otázky a obstát v konkurenci ostatních týmů. Náš tým Křeni měl za úkol obhájit svůj projekt týkající se těžby zlata a vzhledem k propracovanosti jejich návrhu se dostali do Velkého finále, které se konalo poslední den workshopu. Do Velkého finále se dostalo celkem 6 nejlepších týmů, které měly pouze pár hodin na vymyšlení strategie, jak obhájit svůj projekt před sponzory a tím vyhrát celou soutěž.

Křeni si ve finále vedli výborně a před odbornou porotou ukázali, jak je jejich způsob těžby zlata šetrný vůči přírodě a promyšlený do důsledků. Sponzoři se ale rozhodli podpořit projekt těžby ropy a tím našemu týmu unikla hlavní cena v podobě tabletů za 30 000 Kč. Vzhledem k tomu, že Křeni byli mezi nejlepšími 6 týmy, získali možnost účasti na výletu pořádaném Masarykovou univerzitou do oblasti těžby uhlí v severních Čechách.

Gratulujeme našim úspěšným Křenům a věříme, že zkušenosti získané v souboji projektů před odborníky využijí ve své budoucí praxi.

2015-03-25 14.34.51.jpg 2015-03-26 14.27.41.jpg 2015-03-26 15.45.56.jpg 2015-03-26 16.07.13.jpg 2015-03-26 21.30.58.jpg IMG_6827.JPG IMG_6841.JPG IMG_20150326_221633.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete zde.