Literární odpoledne s Martinem Reinerem

Shrabovat listí v parcích, jaká klidná
práce.
Přecházet sem a tam a pomalu se
vracet,
jako se vrací čas, jako se vrací dálka,
nostalgická jak známky na obálkách.
 
Našel jsem dopis, jenom tužkou
psaný,
smazaný deštěm, zpola roztrhaný.
 
Ó dobo dopisů, kde jsi, kde jsi?
Jak Rilke psal jsem dlouhé dopisy;
teď mlčím, sbohem, přišel listopad.
Ryšaví koně vyjíždějí z vrat. 

                                               (Ivan Blatný PODZIM, ze sbírky Stará bydliště)

Ve středu 5. 11. 2014 navštívil naše gymnázium spisovatel a nakladatel Martin Reiner. V rámci besedy se studenty promluvil o svém posledním románu BÁSNÍK, za který obdržel Cenu Josefa Škvoreckého. Kniha pojednává o Ivanovi Blatném, českém básníkovi, členovi Skupiny 42, jehož život je spjat s Brnem, kde se narodil a žil až do svého odchodu do anglického exilu. Atmosféru našeho města v první polovině minulého století zachytil ve své nejznámější sbírce MELANCHOLICKÉ PROCHÁZKY.

Martin Reiner zajímavě hovořil nejenom o Blatného životě, okolnostech vzniku své knihy a třídění faktografického materiálu, ale i o své nakladatelské činnosti, spisovatelských a redaktorských začátcích. Nakonec přečetl několik stránek z románu o Ivanovi Blatném.

Ve společnosti milého hosta, jehož strhující podání osudu básníka potvrdilo Blatného nenahraditelné místo v historii české literatury, tak rychle a příjemně uběhlo jedno z dalších literárních odpolední ve školní knihovně.