Muzeum hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska

Koncem září a začátkem října navštívili studenti primy, sekundy a prvních ročníků muzeum hornictví v Oslavanech. V průběhu tří hodinové exkurze se dozvěděli řadu zajímavostí nejen z oblasti hornictví na Moravě, ale i o elektrifikaci okolí Brna. Vzhledem k tomu, že muzeum založil spolek nadšených důchodců (Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska), našla se v muzeu řada dalších zajímavostí z přírody v okolí řeky Oslavy nebo z domácnosti tamějších obyvatel. Vzhledem k tomu, že exkurze byla podpořena z přírodovědného projektu, museli studenti svoje zážitky zpracovat ve formě projektů. Starší ročníky většinou zvolili formu PowerPointové prezentace, zatímco prima vytvořila krásné plakáty. Na čtyři z nich se můžete následně podívat.