Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu na našem gymnáziu vydáváme:

– stávajícím studentům na základě řádně vyplněného studijního průkazu;
– novým studentům čtyřletého studia na základě předloženého občanského průkazu;
– novým studentům šestiletého studia na základě předloženého rozhodnutí o přijetí ke studiu
na našem gymnáziu.

Zájemci o školou ověřenou kopii maturitního vysvědčení si s sebou přinesou originál i oboustrannou kopii maturitního vysvědčení.