Dětský den Krajského úřadu JMK

V neděli 8. června 2014 se v prostorách naší školy konal Dětský den Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Dětský den byl připraven ve spolupráci se skauty a celý se nesl v indiánském duchu.

Více na adrese: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=232596&TypeID=2

 

Na hřišti

Na hřišti

 

 

 

 

 

 

 

 

U vstupu do školy

U vstupu do školy