Gotika a renesance v Brně

V úterý 4. března jsme podnikli se studenty dějepisného semináře goticko-renesanční vycházku po Brně. Prohlídku jsme zahájili na místě, kde dříve stávala Židovská brána, a pověděli jsme si, kudy kdysi vedly brněnské hradby. V centu bývalého středověkého města jsme navštívili řadu architektonicky zajímavých staveb – Biskupský dvůr, Petrov, Starou radnici, Dům pánů z Kunštátu a Dům pánů z Lipé, na kterých mohli studenti pozorovat vývoj stavitelství od gotiky k renesanci. Na náměstí Svobody jsme si prohlédli místo, kde až do 19. století stával gotický kostel svatého Mikuláše. V pozdně gotickém kostele svatého Jakuba jsme také vystoupali po unikátních točitých schodech tvořených dvojitou šroubovicí – jedním schodištěm se vychází vzhůru, druhé schodiště je určeno pro sestup dolů. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou fresek v křížové chodbě minoritského kláštera. Studenti tak měli možnost prohloubit si a ověřit v praxi poznatky o gotice a renesanci, které získali při studiu.