Exkurze do Akademie věd ČR

Dne 7. 11. měla naše třída možnost navštívit brněnskou pobočku Akademie věd ČR na ulici Veveří. Byli jsme rozděleni na dvě poloviny a zaměstnanci nás postupně seznámili s činností Historického ústavu AV a etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV. V rámci etymologie neboli nauce o původu slov se tvoří nejrůznější české i cizojazyčné slovníky, které jsme si mohli prohlédnout. Díky panu Mgr. Malčíkovi, který nám ochotně prezentoval svoji práci, jsme se dozvěděli spoustu informací i velmi vtipných a někdy neuvěřitelných zajímavostí (každý pořádný etymolog by měl ovládat minimálně 30 jazyků). V oddělení historie, jímž nás provázel dr. Řepa, jsme byli překvapeni stářím samotného ústavu a vším, na čem se podílí. Na závěr nám byl dopřán čas na dotazy, který jsme rádi využili. Exkurze byla velmi zajímavá a přinesla nám spoustu nových poznatků.
Gabriela Mezníková a Soňa Melová. 3. C

Více fotografií z exkurze naleznete zde.