Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Doba realizace projektu 3. 10. 2013 – 30. 6. 2015
Program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo a název výzvy Výzva č. 44
Název partnera Gymnázium, Brno, Křenová 36
Oficiální adresa Křenová 36, 602 00 Brno
IČ: 00558991
DIČ: CZ00558991
Datová schránka
Statutární zástupce Mgr. Miroslav Marek
Kontakt 543 211 598; marek@gymkren.cz
Hlavní kontaktní osoba PaedDr. Vladimír Špaček
Kontakt 543 321 352; spacek@gymkren.cz
Hlavní kontaktní osoba Tomáš Kaňa
Kontakt 775 129 538; tomkana@seznam.cz

Zapojení spolupracujících subjektů

Pro spolupráci jsme získali prokazatelný zájem těchto subjektů: Základní školy Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace (IČO: 48512681), Základní školy Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace (IČO: 48512711), Základní školy Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (IČO: 71001883) a Základní školy, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (IČO: 75023920). V oblasti VŠ dlouhodobě spolupracujeme s pedagogy z PřF MU Brno, v jednání je spolupráce s VUT.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu

Gymnázium, Brno, Křenová 36 tradičně vede své studenty k tomu, aby při výběru svého dalšího studia směřovali k vysokoškolským přírodovědným a technickým oborům (na Přírodovědeckou fakultu, Lékařskou fakultu nebo Vysoké učení technické). Zapojením školy do projektu chceme motivovat naše studenty k vyššímu zájmu o tento druh studia. Participace vysokoškolských pedagogů a exkurze našich studentů na odborná pracoviště vysokých škol by mělo tuto snahu posílit. Spoluprací se základními školami navíc motivaci rozšíříme i na žáky, kteří k nám teprve nastoupí (ke spolupráci byly získány základní školy, ze kterých k nám přichází nejvíce studentů).

V rámci projektu hodláme:

  • vybavit laboratoře fyziky, biologie a chemie moderním měřícím systémem pro praktická cvičení,
  • vytvořit komplexní metodiku praktických měření, která se bude využívat ve cvičeních,
  • proškolit vyučující těchto předmětů v používání měřícího systému,
  • spolupracovat s vysokými školami formou přednášek jejich odborníků pro studenty naší školy a návštěvami našich studentů ve vybraných vědeckých pracovištích VŠ,
  • pravidelně spolupracovat s vybranými základními školami formou „hostovaných“ praktických cvičení, ve kterých budou žáci ZŠ pod vedením našich vyučujících a studentů moci v naší škole provést měření, která nemohou ve svých školách realizovat.