Den otevřených dveří

Gymnázium, Brno, Křenová 36

Při příležitosti oslav 105. výročí založení školy a 100. výročí otevření nové školní budovy srdečně zveme zájemce o studium, absolventy i přátele školy na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

který proběhne v úterý 8. ledna 2013 od 14.00 do 18.00 hodin.

Program:

prohlídka školního areálu,
setkání zájemců o studium a jejich rodičů s vedením školy ve školní jídelně (14.30 h, 15.30 h, 16.30 h a 17.15 h),
prezentace výuky vybraných předmětů,
prezentace Klubu absolventů Gymnázia, Brno, Křenová 36,
výstava výtvarných děl studentů i absolventů gymnázia,
prodej výročního almanachu gymnázia a dobových pohlednic.