Potřebuji si vyřídit

Potvrzení o studiu: studenti čtyřletého studia si přinesou občanský průkaz.

Ověření kopie maturitního vysvědčení: přineste si s sebou originál maturitního vysvědčení i zhotovenou kopii.

Od 27. 8. se mohou studenti denně hlásit ke stravování v kanceláři výdejny obědů (8.00 – 13.00 hod.).