Fyzikální měření na MU

Díky spolupráci s Masarykovou univerzitou měli naši studenti možnost vyzkoušet si na Katedře obecné fyziky různé způsoby měření