Přednáška ve vile Stiassni

V úterý 13. dubna 2010 se studenti 1.C třídy našeho gymnázia zúčastnili přednášky ve vile Stiassni s názvem Stav památkového fondu v Jihomoravském kraji, kterou přednesl Mgr. Martin Čihalík, vedoucí Odboru péče o památkový fond.
Posluchačům byly představeny ohrožené památky regionu.Prezentace těchto památek s náležitým komentářem a obrazovým doprovodem vzbudila u našich studentů velký zájem o jejich možnou záchranu. Nejvíce zaujala naše studenty následná prohlídka vily s odborným komentářem Mgr. Zdeňka Musila a Petra Czajkowského.
Prostor vily Stiassni bude i nadále využíván k přednáškovým aktivitám. O unikátní stavbu se zajímal i komentátor MF Dnes pan Viliam Buchert, který příběh vily publikoval v rozsáhlém a celostátně vydaném článku. (MF Dnes,16.4.2010)