ZA?jezd pA�veckA�ho sboru

A�A�A� Ve dnech 14.-18.3.2007 se A?lenovA� pA�veckA�ho sboru naA?eho gymnA?zia zA?A?astnili zA?jezdu do Bielefeldu, aby se setkali se svA?mi kamarA?dy z Bielefelderkinderchor. O spoleA?nA�m koncertA� a dalA?A�ch zA?A?itcA�ch spojenA?ch s pobytem v hostitelskA?ch rodinA?ch si mA?A?ete pA�eA?A�st v nA?sledujA�cA�m textu Veroniky ZelnA�A?kovA�.

A�A� Skoro vA?ichni jsme se ze zaA?A?tku troA?ku obA?vali, jak vlastnA� budeme se svA?mi a�zmatkamia�?, a�zotcia�?, a�zsestramia�?, a�zbratrya�? nebo snad jeA?tA� jinA?mi A?leny rodiny komunikovat. Budeme jim rozumA�t? Budou oni rozumA�t nA?m? DokA?A?eme si s nimi povA�dat? MusA�m ale pA�iznat, A?e aspoA? moje obavy byly zcela zbyteA?nA�. a�zMA?maa�?, a�ztA?taa�?, mladA?A� a�zsestraa�?, straA?A� a�zsestraa�? a obA?as i nejmladA?A� (dvanA?ctiletA?) a�zbratra�? s nA?mi mluvili plynnou angliA?tinou. a�zNaA?ea�? rodina se o nA?s starala velmi dobA�e. DozvA�dA�ly jsme se mnoho zajA�mavA?ch vA�cA� o celA�m mA�stA�, o jinA?ch formA?ch uA?enA� ve A?kolA?ch neA? u nA?s, byly jsme pozvA?ny do restaurace, na pohA?r, byly jsme nakupovat ve mA�stA�, proA?ly se na krA?snA? hrad Sparrenburg nad mA�stem, prolistovaly jsme si rodinnA� album a plno dalA?A�ch vA�cA�. Spoustu pamA?tek jsme vidA�li i jako jedna velkA? skupina a�� my a panA� profesorky. NavA?tA�vili jsme napA�A�klad Lipsko, OsnabrA?ck nebo takA� DrA?A?A?any.

A�A�A� DA?leA?itA?m bodem naA?eho zA?jezdu byl spoleA?nA? koncert naA?eho a bielefeldskA�ho sboru. MyslA�m, A?e se nA?m vystoupenA� celkem podaA�ilo, soudA� takA� podle dlouhA�ho aplausu divA?kA?. TeA?kou za celA?m koncertem byla spoleA?nA� zazpA�vanA? lidovA? pA�seA? MikuleckA? dA�dina a��s nA�meckA?m pA�A�zvukem znA�la celkem zajA�mavA�, ale vA?sledek stA?l urA?itA� za to. NA�meA?tA� zpA�vA?ci majA� mA?j obdiv a�� nauA?ili se totiA? vA?echny A?tyA�i sloky nazpamA�A?, zatA�mco vA�tA?ina nA?s,a�zdomorodA?cha�? A?echA?, potA�ebovala papA�r se slovy. Den pA�ed naA?A�m odjezdem se uskuteA?nila zA?vA�reA?nA? pA?rty a�� pak uA? nA?s A?ekala jen poslednA� noc strA?venA? v Bielefeldu a cesta domA?. Cheap pills online glycomet price in india cheap styplon side