Chybí

Boháč (0..10), Cupal (3..10), Dvořáčková (0..10), Fojtová (0..10), Hudečková (0..10), Kadeřábek (0..10), Kaňa (0..10), Koryčánková (0..10), Kraftová (0..10), Pánek (0..10), Pospíchalová (0..10), Procházková (0..10), Richterová (0..10), Rybnikář (0..10), Stolařík (0..10), Svoboda (0..10), Šneidr (0..10), Šuler (0..10), Valentová (0..10), Vossemer (0..10), Vránová (0..10),  

Třídy

1.D (0..10), 6.A (0..10), 4.C (0..10),  

Přehled

chybějícípříčinahodinatřídapředmětučebnazastupujezastupovánípoznámka
21.BA41.BTesákvým.místo 1.hod
Boháčnemoc73.CFcvFL-----odpadá-práce zadána
nemoc83.CFcvFL-----odpadá-práce zadána
Dvořáčkovánemoc12.EČ2.E-----odpadá-práce zadána
nemoc22.AČ2.A-----odpadá-práce zadána
nemoc31.BM1.BMíčovávým.místo 2.hod
Fojtováped.d.01.CBicvBiL-----odpadá-práce zadána
ped.d.11.CBicvBiL-----odpadá-práce zadána
ped.d.62.EChChP-----odpadá-práce zadána
Hudečkováped.d.04.B, 4.C, 4.DSMN4.B-----odpadá-práce zadána
ped.d.14.B, 4.C, 4.DSMN4.B-----odpadá-práce zadána
ped.d.32.EN10JP3Harničárovávým.místo 7.hod
ped.d.32.EA92.ETesákvým.místo 7.hod
ped.d.43.ATVd12.DVymazalováspojí
ped.d.52.DM2.ASyselvým.místo 7.hod
ped.d.74.DTVd4Tv1-----odpadá
ped.d.83.ETVd5Tv2-----odpadá
Kadeřábekped.d.04.AM4.A-----odpadá-práce zadána
ped.d.12.AM2.A-----odpadá-práce zadána
ped.d.35.AD1.DBočekvým.místo 7.hod
ped.d.74.ACh6.A-----odpadá-práce zadána
Kaňaped.d.02.BFcvFL-----odpadá-práce zadána
ped.d.12.BA34.DTesákvým.místo 0.hod
ped.d.64.DM4.D-----odpadá-práce zadána
Koryčánkováped.d.11.BN3JP3-----odpadá-práce zadána
ped.d.32.ADSD12.AŠudákováspojí
ped.d.42.ADSD12.AŠturmaspojí
Kraftovánemoc42.BN32.CValáškováspojí
nemoc63.BN33.C-----odpadá-práce zadána
nemoc72.CN64.D-----odpadá-práce zadána
Pánekped.d.01.BTVd2Tv1-----odpadá
ped.d.23.DTVh41.DKovářováspojí
ped.d.43.ATVh12.DVymazalováspojí
ped.d.74.DTVh4Tv2-----odpadá
ped.d.83.ETVh5Tv1-----odpadá
Pospíchalovánemoc24.BN41.C-----odpadá-práce zadána
nemoc31.AN21.AŠturmaspojí
nemoc42.BN42.CValáškováspojí
nemoc53.EN103.EHarničárováspojí
Procházkovánemoc06.A, 4.B, 4.C, 4.DBiCh14.C-----odpadá-práce zadána
nemoc16.A, 4.B, 4.C, 4.DBiCh14.C-----odpadá-práce zadána
nemoc41.ACh1.BMarekneod.
nemoc62.ABi2.A-----odpadá-práce zadána
nemoc72.BChcvChL-----odpadá-práce zadána
nemoc82.BChcvChL-----odpadá-práce zadána
Richterováj. činnost72.AChChP-----odpadá-práce zadána
j. činnost84.AChChPBenešováneod.!!!odučeno bude 6.h.!!!
Rybnikářnemoc22.EMMM2Nohelováneod.vým.místo 3.h., práce zadána!
nemoc32.ADSD22.AŠudákováspojí
nemoc42.ADSD22.AŠturmaspojí
nemoc63.BN41.B-----odpadá-práce zadána
nemoc72.CN51.B-----odpadá-práce zadána
Stolaříkped.d.03.AZ3.A-----odpadá-práce zadána
ped.d.22.CZ2.CHarásekvým.místo 0.hod
ped.d.33.BM3.BNohelováneod.
Svobodanemoc44.DA83.AKočíspojí
nemoc55.AA22.DŠturmaneod.
nemoc81.CA61.B-----odpadá-práce zadána
Šneidrped.d.01.BTVh2Tv2-----odpadá
ped.d.23.DTVd41.DKovářováspojí
ped.d.52.DM2.ASyselvým.místo 7.hod
ped.d.64.AChChPBenešováneod.vým.místo 8.h.!
Šulerdovolená32.BTVh2Tv1Vymazalováspojí
dovolená45.AZMM2Syselneod.
dovolená64.AChChPBenešováneod.vým.místo 8.h.!
dovolená73.BZ3.B-----odpadá-práce zadána
dovolená82.EZ3.B-----odpadá-práce zadána
Valentováped.d.12.CA5JP2-----odpadá-práce zadána
ped.d.64.BN32.EKubíkneod.
Vossemerseminář06.A, 4.BDSD2Hv2-----odpadá-práce zadána
seminář16.A, 4.BDSD2Hv2-----odpadá-práce zadána
seminář44.ADSD24.AŠudákováspojí
Vránovánemoc12.BA42.B-----odpadá-práce zadána
nemoc34.AA24.ARyšaváneod.
nemoc42.EA102.EMačátováneod.
nemoc73.AN2JP3Harničárovávým.místo 8.hod

Poznámky

Pohotovosti:
1.Baráková
2.Šturma
3.Kaplan
4.Marek
5.Přidal
6.Šudáková
7.Bártová
Výměna dohledů:
12.15-12.35 (1.-4.p.) Tesák místo Sysla
12.55-13.15 (1.-4.p.) Sysel místo Tesáka
Náhradní dohledy za chybějící:
7.50-8.05 (P+šat.) Boček
7.50-8.05 (3.-4.p.) Míčová
8.50-9.00 (P+šat.) Mačátová
8.50-9.00 (1.-2.p.) Waldhansová
8.50-9.00 (3.-4.p.) Kočí
9.45-10.00 (P+šat.) Šturma
11.40-12.00 (gal.+jíd.) Ryšavá
11.40-12.00 (P+šat.) Piták
11.40-12.00 (1.-4.p.) Bártová
12.00-12.15 (gal.+jíd.) Tesák
12.00-12.15 (P+šat.) Kaplan
12.15-12.35 (gal.+jíd.) Vymazalová
12.55-13.15 (gal.+jíd.) Valášková
13.15-13.35 (P+šat.) Harásek
14.20-14.30 (P+šat.) Kubík
15.15-15.20 (1.-4.p.) Míčová