Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

Přihlašování do volitelných předmětů bude probíhat prostřednictvím Google formuláře, který bude studentům zpřístupněn ve zprávě v IS Edookit.

3. ročník

AK Anglická konverzace
SBi Biologický seminář
SČJ Seminář českého jazyka
SD-B Dějepisný seminář (Baráková)
SD-PB Dějepisný seminář (Piták/Boček)
DG Deskriptivní geometrie
SE Ekonomický seminář
SFL Seminář z frankofonní literatury
SF Fyzikální seminář
SCh Seminář z chemie
KC Komunikační cvičení
SM-K Matematický seminář (Kadeřábek)
SM-M Matematický seminář (Míčová)
SNJ Komunikační kompetence v NJ
Pr Programování
SRJ Seminář ruského jazyka
SVS Společenskovědní seminář
ŠJ Španělština pro začátečníky
SZ Praktický a projektový zeměpis

 

4. ročník – maturitní

SAJ Seminář anglického jazyka
SBi Biologický seminář
DG Deskriptivní geometrie
SD Dějepisný seminář
DU Dějiny umění
SE Ekonomický seminář
SFJ Seminář z francouzského jazyka
SF Fyzikální seminář
SHV Seminář hudební výchovy
SCh Seminář z chemie
SI Seminář z informatiky
SM Matematický seminář
SNJ Seminář z německého jazyka
SRJ Seminář z ruského jazyka
SVS Společenskovědní seminář
SZ Zeměpisný seminář

 

4. ročník – nematuritní

BiF Biofyzika
BiCh Biochemie
SBi Biologický seminář
BE Business English
SČJ Čeština nejen k maturitě
SD Dějepisný seminář
DU Dějiny umění
DG Deskriptivní geometrie
DiP Diferenciální počet
FS Filosofický seminář
SFJ Seminář z francouzského jazyka
FpM Fyzika pro mediky
GU Geometrie v umění
GN Gramatika němčiny
SHV Seminář hudební výchovy
ChP Chemická praxe
LS Literární seminář
SM Matematický seminář
MpN Matematika pro nematematiky
ŽM Proč není žena jako muž
PS Psychologický seminář
SRJ Seminář z ruského jazyka
ŠJ1 Španělština 1
ŠJ2 Španělština 2

 

4. ročník – nepovinný

TSP Testy studijních předpokladů