Volitelné předměty

Nabídka seminářů pro šk. rok 2018/2019

3. ročník

SF Seminář z fyziky (SF3Kaňa)
SM Seminář z matematiky (SM3Míč) (SM3Kad)
SCh Seminář z chemie (SCh3)
SBi Seminář z biologie (SBi3)
SZ Seminář ze zeměpisu (SZ3)
SD Seminář dějepisu (SD3)
SVS Společenskovědný seminář (SVS3)
SČJ Seminář českého jazyka (SČJ3)
AK Anglická konverzace (AK)
FK Francouzská konverzace (FK)
DU Deutsche Kultur Online (DK)
DG Deskriptivní geometrie (DG)
SE Seminář z ekonomie (SE3)
PR Programování (PR3)
PG Počítačová grafika (PG3)
NP Němčina – poslech (NP3)

 

4.ročník

SF Seminář z fyziky (FS4)
SM Seminář z matematiky (SM4)
SCh Seminář z chemie (SCh4)
SBi Seminář z biologie (SBi4)
SZ Seminář ze zeměpisu (SZ4)
SD Seminář z dějepisu (SD4)
SVS Společenskovědný seminář (SVS4)
SČJ Seminář českého jazyka (SČJ4)
AK Anglická konverzace (AK)
FK Francouzská konverzace (FK)
NP Němčina – poslech (NP4)
DG Deskriptivní geometrie (DG)
SI Seminář z informatiky (SI4)
SE Seminář z ekonomie (SE4)
GN Gramatika němčiny v přehledu (GN4)

Nepovinné předměty

DSD Deutsches Sprachdiplom; od 1. ročníku
HVS Hudební výchova – sbor; bez ohledu na ročník
 TSP Testy studijních předpokladů (pro 4. ročník) (TSP)