Volitelné předměty

Nabídka seminářů pro školní rok 2019/2020

(aktualizováno 22. února 2019)

 

3. ročník

AK3  Anglická konverzace
BiS3  Biologický seminář
DG  Deskriptivní geometrie
DO3  Deutsch Online
DS3  Dějepisný seminář
ES3  Ekonomický seminář
FiS3  Filozofický seminář
FS3  Fyzikální seminář
FT3  Fertigkeitentraining alias Trénink jazykových kompetencí psaní, mluvení, čtení a poslech s porozuměním
HTD3  Historie a teorie divadla. Interpretace, argumentace, kritické myšlení
LS3  Literární seminář
MH  Moravské hrady
MW3  <Moderní web>
PR3  Programování
SČJ3  Seminář českého jazyka
SCh3  Seminář z chemie
SM3Míč
SM3Kad
 Seminář z matematiky
SVS3  Společenskovědný seminář
SZ3  Seminář ze zeměpisu
TK  Technické kreslení na PC

 

4. ročník

AK4  Anglická konverzace
BiS4  Biologický seminář
DG  Deskriptivní geometrie
FS4  Fyzikální seminář
FT4  Fertigkeitentraining alias Trénink jazykových kompetencí psaní, mluvení, čtení a poslech s porozuměním
GN4  Grammatik der deutschen Sprache
MH  Moravské hrady
PR4  Programování
SČJ4  Seminář českého jazyka
SE4  Seminář z ekonomie
SCh4  Seminář z chemie
SI4  Seminář z informatiky
SM4  Seminář z matematiky
SVS4  Společenskovědný seminář
TK  Technické kreslení na PC
ZS4  Zeměpisný seminář

Nepovinné předměty

DSD Deutsches Sprachdiplom; od 1. ročníku
HVS Hudební výchova – sbor; bez ohledu na ročník
TSP Testy studijních předpokladů (pro 4. ročník)