Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

Přihlašování do volitelných předmětů bude probíhat prostřednictvím Google formuláře, který bude studentům zpřístupněn ve zprávě v IS Edookit.

3. ročník

AK Anglická konverzace
Bi Biologický seminář
ČJ Seminář z českého jazyka
D-D Dějepisný seminář (Dvořáčková)
D Dějepisný seminář (Piták/Boček)
DG Deskriptivní geometrie
DU Dějiny umění
E Seminář ekonomie
FJ Seminář z francouzského jazyka
F-K Fyzikální seminář (Kaňa)
F-S Fyzikální seminář (Sysel)
Ch Seminář z chemie
KC Komunikační cvičení
Li Literární seminář
LP Literární a psychologický seminář
M-K Matematika (Kadeřábek)
M-M Matematika (Míčová)
NJ NJ-Komunikační kompetence
PP Přírodovědný projekt
Pr Programování
SVS Společenskovědní seminář
ŠJ Španělština pro začátečníky

 

4. ročník – maturitní

AJ-M3,M2 Seminář anglického jazyka
Bi-M3,M2 Biologický seminář
DG-M3,M2 Deskriptivní geometrie
D-M3,M2 Dějepisný seminář
DU-M3,M2 Dějiny umění
E-M3, M2 Ekonomický seminář
FJ-M3,M2 Seminář francouzského jazyka
F-M3,M2 Fyzikální seminář
HV-M3,M2 Seminář z hudební výchovy
Ch-M3,M2 Seminář z chemie
IVT-M3,M2 Seminář z informatiky
M-M3,M2 Seminář z matematiky
NJ-M3,M2 Seminář z německého jazyka
RJ-M3,M2 Seminář z ruského jazyka
SVS-M3,M2 Společenskovědní seminář
SZ-M3,M2 Seminář ze zeměpisu

 

4. ročník – nematuritní

BE-N2 Business English
BiFO-N2 Fyziologie organismů
BiCh-N2 Biochemie
Bi-N2 Biologický seminář
BivS-N2 Biologie v souvislostech
ČJ-N2 Seminář z českého jazyka
DG-N2 Deskriptivní geometrie
DK-N2 Dějiny každodennosti
DU-N2 Dějiny umění
EM-N2 Ekonomicko-mediální seminář
Fil-N2 Filozofický seminář
FJ-N2 Seminář francouzského jazyka
FpM-N2 Fyzikální seminář pro mediky
GN-N2 Gramatika němčiny
HV-N2 Seminář z hudební výchovy
ChP-N2 Seminář chemické praxe
Lit-N2 Literární seminář
M-N2 Seminář z matematiky
MDiP-N2 Matematika – diferenciální a integrální počet
MpN-N2 Matematika pro nematematiky
NJ-KK-N2 NJ – komunikační kompetence
Psy-N2 Seminář psychologie
RJ-N2 Seminář z ruského jazyka
ŠJ-N2 Španělština pro začátečníci
TMD-N2 Trénink měkkých dovedností
Z-N2 Zeměpisný seminář
ŽM-N2 Proč není žena jako muž

4. ročník – placený kurz

TSP Testy studijních předpokladů