Semináře

Nabídka seminářů pro školní rok 2023/2024

Přihlašování do seminářů bude probíhat prostřednictvím Google formuláře, který bude studentům zpřístupněn ve zprávě v IS Edookit.

3. ročník

 AF Astrofyzika
 AK Anglická konverzace
 SBi Seminář z biologie
 SČJ Seminář českého jazyka
 SD Dějepisný seminář
 DG Deskriptivní geometrie
 SE Seminář ekonomie
 SFJ Francouzština pro (věčné) začátečníky
 SCh Seminář z chemie
 KC Komunikační cvičení
 SM Matematický seminář
 SNJ Komunikační kompetence v NJ
 Pr Programování
 SVS Společenskovědní seminář
 ŠJ Španělština 1
 SZ Praktický a projektový zeměpis

 

4. ročník – maturitní

 SAJ Seminář anglického jazyka
 SBi Biologický seminář
 DG Deskriptivní geometrie
 SD Dějepisný seminář
 DU Dějiny umění
 SE Ekonomický seminář
 SFJ Seminář z francouzského jazyka
 SF Fyzikální seminář
 SHV Seminář hudební výchovy
 SCh Seminář z chemie
 SI Seminář z informatiky
 SM Matematický seminář
 SNJ Seminář z německého jazyka
 SRJ Seminář z ruského jazyka
 SVS Společenskovědní seminář
 SZ Zeměpisný seminář

 

4. ročník – nematuritní

 3D 3D tisk a modelování
 AF Anglický jazyk: filmové příběhy
 BiCh Biochemie
 SBi Biologický seminář
 BE Business English
 SČJ Čeština nejen k maturitě
 MD Moderní dějiny
 DU Dějiny umění
 DG Deskriptivní geometrie
 DiP Diferenciální počet
 EPM EKO-POL-MED
 SFJ Seminář z francouzského jazyka
 FpM Fyzika pro mediky
 GAU Geometrie v architektuře a umění
 GN Gramatika němčiny
 SHV Seminář hudební výchovy
 ChP Chemická praxe
 SI Seminář z informatiky
 SM Matematický seminář
 MpN Matematika pro nematematiky
 SNJ Komunikační kompetence (seminář NJ)
 ŽM Proč není žena jako muž
 PS Seminář psychologie
 SRJ Seminář z ruského jazyka
 OLP Omyly lidského poznávání
 ŠJ2 Španělština 2
 TMD Trénink měkkých dovedností

 

4. ročník – nepovinný

Testy studijních předpokladů