Volitelné předměty

Nabídka seminářů pro školní rok 2020/2021

(aktualizováno 14. února 2020 – doplněn Seminář SMN4 Matematika pro nematematiky)

 

Přihláška volitelných předmětů 2020

 

3. ročník

AK3 Anglická konverzace
DG3 Deskriptivní geometrie
DSD3 Příprava na DSD
NJ-KK NJ – Komunikační kompetence
LS3 Literární seminář
MW3 Moderní web
Mh3 Moravské hrady
Pr3 Programování
SBi3 Seminář z biologie
SČJ3 Seminář českého jazyka
SD3 Seminář z dějepisu
SE3 Seminář z ekonomie
SF3 Seminář z fyziky
SCh3 Seminář z chemie
SM3-Kad Seminář z matematiky (Kadeřábek)
SM3-Míč Seminář z matematiky (Míčová)
SVS3 Společenskovědný seminář
SZ3 Seminář ze zeměpisu
SSZ3 Seminář sborového zpěvu
TK3 Technické kreslení

 

4. ročník – typ A

SDG4 Deskriptivní geometrie
SAJ4 Seminář z anglického jazyka
BiS4 Seminář z biologie
SČJL4 Seminář z českého jazyka
SD4 Seminář z dějepisu
SE4 Seminář z ekonomie
SF4 Seminář z fyziky
SCh4 Seminář z chemie
SI4 Seminář z informatiky
SM4 Seminář z matematiky
SNJ4 Seminář z německého jazyka
SVS4 Společenskovědný seminář
SZ4 Seminář ze zeměpisu

 

4. ročník – typ B

AK4b Anglická konverzace
BE4b Business English
DSD4b Příprava na DSD
DK4b Dějiny každodennosti
DLF4b Dějiny a literatura ve filmu
GN4b Gramatika němčiny
FS4b Filozofický seminář
KK4b Komunikační kompetence
LS4b Literární seminář
Mh4b Moravské hrady
Pr4b Programování
PS4b Psychologický seminář
SBib Biologický seminář
SBiF4b Jak funguje lidské tělo
SBioCh4b Biochemie
SČJ4b Seminář českého jazyka
SChP4b Seminář chemické praxe
SEM4b Seminář ekonomicko-mediální
SFM4b Fyzikální seminář pro mediky
SM4b Diferenciální a integrální počet
SMN4 Matematika pro nematematiky
SSZ Seminář sborového zpěvu
SZ4b Seminář ze zeměpisu
TK4b Technické kreslení
ŽM4b Proč není žena jako muž

 

4. ročník – placený kurz

TSP Testy studijních předpokladů