Studijní program

Šestileté studium

Od školního roku 2008/2009 otvíráme každoročně všeobecné šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom. V této formě studia studenti po šesti letech skládají mezinárodně uznávanou zkoušku DSD II, která svou úrovní výrazně převyšuje jazykovou maturitu a je uznávána jako doklad k přijetí ke studiu na vysoké školy v německy mluvících zemích. Současně je vítána jako prestižní doklad o nabyté jazykové úrovni u mnoha zaměstnavatelů. Zkouška i příprava na ni je bezplatná. Pro tento typ studia nevyžadujeme předchozí znalost němčiny.
Pro toto studium platí příslušné školní vzdělávací programy (ŠVP pro nižší a ŠVP pro vyšší stupeň šestiletého studia). Níže uvedené učební plány platí ve školním roce 2019/20 pouze pro 6.A. Studenti, kteří byli přijati po 1. září 2017, se ve vyšším gymnáziu (VG) vzdělávají podle nového ŠVP – více informací zde.

Učební plány – šestileté studium

Učební plán pro nižší ročníky šestiletého studia (NG)

Předmět Týdenní počty hodin Celkem
ROČNÍK
I. II.
Český jazyk a literatura 4 4 8
Anglický jazyk 2 3 5
Německý jazyk 4 4 8
Občanská výchova 1 1 2
Dějepis 2 2 4
Zeměpis 2 2 4
Matematika 4 4 8
Fyzika 2 3 5
Chemie 2 3 5
Biologie 3 2 5
Informatika 2 0 2
Estetická výchova – hudební 1 1 2
Estetická výchova – výtvarná 1 1 2
Tělesná výchova 2 2 4
Celkem 32 32 64
DSD – nepovinný předmět 2 2 4
Škola si vyhrazuje právo na případné úpravy počtu hodin u jednotlivých předmětů.

Učební plán pro vyšší ročníky šestiletého studia (VG)

Předmět Týdenní počty hodin Celkem
ROČNÍK
III. IV. V. VI.
Český jazyk a literatura 4 3 3 5 15
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 4 4 4 4 16
Základy společenských věd 1 1 2 2 6
Ekonomie 0 0 0 1 1
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 1 1 6
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 3 3 0 8
Chemie 3 3 2 0 8
Biologie/geologie 3 3 2 0 8
Informatika 1 1 1 3 6
Estetická výchova 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 0 2 2
Celkem 33 33 33 33 132
DSD – nepovinný předmět 2 2 2 2 8
Nepovinné předměty jsou zaváděny podle zájmu žáků a finančních a organizačních možností školy.

Čtyřleté studium

Studijní program vyššího stupně šestiletého studia a čtyřletého studia je popsán v příslušném školním vzdělávacím programu (ŠVP). Níže uvedené učební plány platí ve školním roce 2019/20 pouze pro 4. ročník 4letého studia. Studenti, kteří byli přijati po 1. září 2017, se vzdělávají podle nového ŠVP – více informací zde.

Učební plány – čtyřleté studium

Učební plán pro čtyřleté studium

Předmět Týdenní počty hodin Celkem
ROČNÍK
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 4 3 3 5 15
Cizí jazyk 1 4 4 4 4 16
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 2 2 6
Ekonomie 0 0 0 1 1
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 1 1 6
Matematika 4 4 4 4 16
Fyzika 2 3 3 0 8
Chemie 3 3 2 0 8
Biologie/geologie 3 3 2 0 8
Informatika 1 1 1 3 6
Estetická výchova 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 0 2 2
Celkem 33 33 33 33 132
Nepovinné předměty jsou zaváděny podle zájmu žáků a finančních a organizačních možností školy.